Avery erklæring vedrørende REACH

Europa-Kommissionens (EF) forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) trådte i kraft i juni 2007. Avery Zweckform understøtter aktivt forordningens formål, som går ud på at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet, og vi vil opfylde alle forpligtelserne i REACH.

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC – Substances of Very High Concern).
I henhold til artikel 33 i REACH skal vi informere vores kunder, så snart vores leverandører oplyser os om, at et af vores produkter indeholder mere end 0,1 masseprocent (w/w) af et stof fra kandidatlisten.

Produktnr. / materiale Stof CAS-nummer
L7103-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7105-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7106-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7108-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7109-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
Naturbrune etiketter af genbrugspapir Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9

 

Bemærk:

REACH forbyder ikke handel med og salg af ovennævnte produkter, der indeholder dette særligt problematiske stof.
Ved normal brug af produkterne er der ingen risiko, og anvendelsen er sikker.

Vi videregiver disse oplysninger i god tro og på basis af vores aktuelle viden og erfaring. Vi påtager os ikke nogen garanti og stiller ingen sikkerhed for rigtigheden af oplysninger, der er uden for vores indflydelse eller viden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kontakt venligst vores kundeservice.