Søg
 


Du er her: Home > Juridisk information > Betingelser for brug af dette websiteBetingelser for brug af dette website

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU BRUGER DENNE WEBSITE.
Ved at bruge denne website, tilkendegiver du, at du er indforstået med disse betingelser. Hvis du ikke er indforstået med disse betingelser, har du ikke tilladelse til at bruge denne website.
Betingelser for brug
Politik for personlige oplysninger og cookies
Link aftale
Forældreaftale
Betingelser for brug af dette website

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF MATERIALER
Denne website ejes og drives af Avery Nordic og dettes moderselskab CCL Industries Inc. Intet materiale fra CCL Industries Inc. eller nogen website ejet, drevet, givet i licens eller kontrolleret af CCL Industries Inc. må kopieres, gengives, reproduceres, uploades, transmitteres eller distribueres på nogen måde. Du kan downloade én kopi af materialerne på én enkelt computer udelukkende til eget personligt, ikke-kommercielt brug, forudsat at du bibeholder alle meddelelser om copyright og anden ejendomsret. Ændring af materialerne eller brug af materialerne til noget andet formål er en krænkelse af CCL Industries Inc. copyright og øvrige ejendomsret. Hvis du downloader software fra websiten, vil denne software, herunder eventuelle filer, billeder indlagt i softwaren og data, der følger med softwaren (under ét kaldet "softwaren") være givet i licens til dig af CCL Industries Inc. CCL Industries Inc. overdrager ikke hermed nogen ejendomsret til softwaren. CCL Industries Inc. bevarer den fulde og komplette ejendomsret til softwaren og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri. Du må ikke videredistribuere, sælge, dekompilere, omkonstruere eller demontere softwaren.

Hvis du downloader PFTW-teknologi fra websiten, vil denne, herunder eventuelle filer, billeder indlagt heri og data, der følger med PFTW-teknologien (under ét kaldet "teknologien") være givet i licens til dig af CCL Industries Inc. CCL Industries Inc. overdrager ikke hermed nogen ejendomsret til teknologien. CCL Industries Inc. bevarer den fulde og komplette ejendomsret til teknologien og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri. Du må ikke videredistribuere, sælge, dekompilere, omkonstruere eller demontere teknologien.


VAREMÆRKEMEDDELELSE
Avery og alle andre Avery-varemærker, produktnavne og koder er varemærker under CCL Industries Inc. Alle øvrige varemærker og produktnavne er varemærker for de pågældende selskaber.


OPHØR
Nærværende aftale er gældende, indtil den bringes til ophør af én af parterne. Du kan til enhver tid bringe nærværende aftale til ophør ved at destruere alle materialer hentet fra enhver og alle CCL Industries Inc. website(s) og al relateret dokumentation og alle kopier og installationer deraf, hvad enten disse er lavet i henhold til bestemmelserne i nærværende aftale eller på anden måde. Nærværende aftale vil straks ophøre uden varsel fra CCL Industries Inc. side, hvis du efter CCL Industries Inc's eget skøn undlader at opfylde enhver betingelse eller bestemmelse i nærværende aftale. Ved aftalens ophør skal du destruere alle materialer hentet fra denne website og fra enhver og alle CCL Industries Inc. website(s) samt alle kopier deraf, hvad enten disse er lavet i henhold til bestemmelserne i nærværende aftale eller på anden måde.


ANSVARSFRASKRIVELSE
MATERIALER, INFORMATIONER, SOFTWARE OG TEKNOLOGI PÅ DENNE WEBSITE LEVERES "SOM DE FOREFINDES" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. DETTE GÆLDER I STØRST MULIGT OMFANG GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. CCL INDUSTRIES INC. GARANTERER IKKE FOR, AT FUNKTIONERNE I MATERIALERNE VIL FUNGERE UAFBRUDT OG FEJLFRIT, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT DENNE WEBSITE ELLER DEN SERVER, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CCL INDUSTRIES INC. GARANTERER IKKE FOR OG FREMSÆTTER IKKE ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUGEN AF ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF MATERIALERNE PÅ DENNE WEBSITE, FOR SÅ VIDT ANGÅR DERES KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DU BETALER ALLE OMKOSTNINGER TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING. GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER MÅSKE IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ER MÅSKE IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Under ingen omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed, vil CCL Industries Inc. være ansvarlig for nogen specielle skader eller følgeskader som følge af brugen af, eller manglende evne til at bruge, materialerne på denne website, heller ikke selv om CCL Industries Inc. er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader. Gældende lovgivning tillader måske ikke begrænsningen eller udelukkelsen af ansvar eller erstatning for hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse er måske ikke gældende for dig. Under ingen omstændigheder vil CCL Industries Inc. samlede ansvar over for dig for alle skader, tab og søgsmålsgrundlag (hvad enten det er i henhold til kontrakt, uden for kontrakt eller på anden måde) overstige det beløb, som du eventuelt har betalt for adgangen til denne website.